Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Kärrstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Kärrstorp 707 14,7% 31,3% 32,7% 21,4% 6,9% 52,1% 47,9% 1,7% 0,7%
Summa 707 14,7% 31,3% 32,7% 21,4% 6,9% 52,1% 47,9% 1,7% 0,7%

http://www.val.se