Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Biblioteket

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Biblioteket 2063 20,2% 29,7% 22,1% 28,1% 8,7% 48,9% 51,1% 0,6% 1,9%
Summa 2063 20,2% 29,7% 22,1% 28,1% 8,7% 48,9% 51,1% 0,6% 1,9%

http://www.val.se