Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Långaröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Långaröd 874 12,7% 29,6% 28,3% 29,4% 6,1% 52,6% 47,4% 1,6% 1,1%
Summa 874 12,7% 29,6% 28,3% 29,4% 6,1% 52,6% 47,4% 1,6% 1,1%

http://www.val.se