Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ludvigsborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ludvigsborg 1075 16,8% 33,4% 26,1% 23,6% 6,2% 49,9% 50,1% 0,7% 1,0%
Summa 1075 16,8% 33,4% 26,1% 23,6% 6,2% 49,9% 50,1% 0,7% 1,0%

http://www.val.se