Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östraby-Västerstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östraby-Västerstad 1263 17,3% 33,1% 28,7% 20,8% 7,5% 52,5% 47,5% 1,5% 1,0%
Summa 1263 17,3% 33,1% 28,7% 20,8% 7,5% 52,5% 47,5% 1,5% 1,0%

http://www.val.se