Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Höör 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Höör 1 1643 19,9% 22,6% 17,8% 39,6% 8,0% 43,2% 56,8% 0,2% 1,3%
Summa 1643 19,9% 22,6% 17,8% 39,6% 8,0% 43,2% 56,8% 0,2% 1,3%

http://www.val.se