Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Höör 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Höör 2 1543 15,2% 38,5% 21,2% 25,1% 7,5% 49,4% 50,6% 1,2% 1,9%
Summa 1543 15,2% 38,5% 21,2% 25,1% 7,5% 49,4% 50,6% 1,2% 1,9%

http://www.val.se