Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Höör 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Höör 3 1471 16,7% 35,4% 24,1% 23,9% 9,9% 50,4% 49,6% 0,6% 1,2%
Summa 1471 16,7% 35,4% 24,1% 23,9% 9,9% 50,4% 49,6% 0,6% 1,2%

http://www.val.se