Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Höör 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Höör 4 1318 14,3% 32,5% 24,4% 28,7% 6,6% 48,7% 51,3% 1,4% 1,1%
Summa 1318 14,3% 32,5% 24,4% 28,7% 6,6% 48,7% 51,3% 1,4% 1,1%

http://www.val.se