Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Höör 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Höör 5 1767 15,9% 36,9% 27,3% 19,9% 7,1% 51,8% 48,2% 1,4% 1,9%
Summa 1767 15,9% 36,9% 27,3% 19,9% 7,1% 51,8% 48,2% 1,4% 1,9%

http://www.val.se