Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Höör NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Höör NV 1040 15,6% 30,5% 29,7% 24,2% 7,1% 52,4% 47,6% 1,7% 1,5%
Summa 1040 15,6% 30,5% 29,7% 24,2% 7,1% 52,4% 47,6% 1,7% 1,5%

http://www.val.se