Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tjörnarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tjörnarp 881 17,5% 30,2% 32,2% 20,1% 8,6% 52,2% 47,8% 1,8% 1,5%
Summa 881 17,5% 30,2% 32,2% 20,1% 8,6% 52,2% 47,8% 1,8% 1,5%

http://www.val.se