Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tryde-Ullstorp-Övraby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tryde-Ullstorp-Övraby 1901 15,8% 32,7% 24,2% 27,4% 7,0% 51,4% 48,6% 0,4% 1,0%
Summa 1901 15,8% 32,7% 24,2% 27,4% 7,0% 51,4% 48,6% 0,4% 1,0%

http://www.val.se