Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tomelilla Centrum norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tomelilla Centrum norr 1832 24,9% 28,6% 20,5% 25,9% 11,0% 46,7% 53,3% 0,3% 0,8%
Summa 1832 24,9% 28,6% 20,5% 25,9% 11,0% 46,7% 53,3% 0,3% 0,8%

http://www.val.se