Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tomelilla Centrum söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tomelilla Centrum söder 1843 15,2% 25,2% 22,6% 37,1% 5,0% 47,3% 52,7% 0,3% 0,6%
Summa 1843 15,2% 25,2% 22,6% 37,1% 5,0% 47,3% 52,7% 0,3% 0,6%

http://www.val.se