Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Smedstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Smedstorp 1277 14,4% 28,6% 31,9% 25,1% 5,9% 52,4% 47,6% 1,0% 1,8%
Summa 1277 14,4% 28,6% 31,9% 25,1% 5,9% 52,4% 47,6% 1,0% 1,8%

http://www.val.se