Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bromölla C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bromölla C 1853 19,7% 31,5% 20,5% 28,3% 8,4% 50,0% 50,0% 0,9% 1,3%
Summa 1853 19,7% 31,5% 20,5% 28,3% 8,4% 50,0% 50,0% 0,9% 1,3%

http://www.val.se