Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nymölla-Gualöv-Valje

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nymölla-Gualöv-Valje 1552 14,9% 31,4% 27,5% 26,1% 7,3% 52,2% 47,8% 0,2% 1,3%
Summa 1552 14,9% 31,4% 27,5% 26,1% 7,3% 52,2% 47,8% 0,2% 1,3%

http://www.val.se