Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Näsum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Näsum 1482 15,1% 28,3% 25,7% 30,9% 7,2% 52,3% 47,7% 0,5% 1,2%
Summa 1482 15,1% 28,3% 25,7% 30,9% 7,2% 52,3% 47,7% 0,5% 1,2%

http://www.val.se