Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Osby Sydväst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Osby Sydväst 1162 13,2% 29,3% 22,6% 34,9% 5,3% 48,4% 51,6% 0,4% 1,0%
Summa 1162 13,2% 29,3% 22,6% 34,9% 5,3% 48,4% 51,6% 0,4% 1,0%

http://www.val.se