Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Osby Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Osby Norra 1272 17,2% 28,5% 20,9% 33,4% 7,6% 47,5% 52,5% 0,2% 1,5%
Summa 1272 17,2% 28,5% 20,9% 33,4% 7,6% 47,5% 52,5% 0,2% 1,5%

http://www.val.se