Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Osby Nordöst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Osby Nordöst 1283 16,5% 31,1% 23,1% 29,2% 7,7% 50,9% 49,1% 0,3% 2,3%
Summa 1283 16,5% 31,1% 23,1% 29,2% 7,7% 50,9% 49,1% 0,3% 2,3%

http://www.val.se