Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örkened Centralt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örkened Centralt 1141 16,6% 20,5% 19,0% 43,9% 8,9% 48,9% 51,1% 0,5% 1,4%
Summa 1141 16,6% 20,5% 19,0% 43,9% 8,9% 48,9% 51,1% 0,5% 1,4%

http://www.val.se