Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Loshult/Killeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Loshult/Killeberg 922 18,3% 28,7% 28,7% 24,2% 7,4% 50,9% 49,1% 1,7% 1,6%
Summa 922 18,3% 28,7% 28,7% 24,2% 7,4% 50,9% 49,1% 1,7% 1,6%

http://www.val.se