Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Visseltofta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Visseltofta 296 15,2% 22,3% 26,7% 35,8% 7,8% 52,0% 48,0% 1,0% 0,3%
Summa 296 15,2% 22,3% 26,7% 35,8% 7,8% 52,0% 48,0% 1,0% 0,3%

http://www.val.se