Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södra 1106 17,7% 28,8% 24,1% 29,3% 8,0% 47,8% 52,2% 0,9% 1,6%
Summa 1106 17,7% 28,8% 24,1% 29,3% 8,0% 47,8% 52,2% 0,9% 1,6%

http://www.val.se