Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oderljunga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oderljunga 769 16,1% 30,3% 32,9% 20,7% 6,9% 54,1% 45,9% 2,9% 1,2%
Summa 769 16,1% 30,3% 32,9% 20,7% 6,9% 54,1% 45,9% 2,9% 1,2%

http://www.val.se