Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra 1124 13,5% 28,2% 22,4% 35,9% 6,6% 50,1% 49,9% 0,6% 3,4%
Summa 1124 13,5% 28,2% 22,4% 35,9% 6,6% 50,1% 49,9% 0,6% 3,4%

http://www.val.se