Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum och Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum och Norra 1180 20,6% 23,1% 24,1% 32,2% 8,0% 49,7% 50,3% 1,3% 1,3%
Summa 1180 20,6% 23,1% 24,1% 32,2% 8,0% 49,7% 50,3% 1,3% 1,3%

http://www.val.se