Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Klippan SÖ-Nyslätt-Elfdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Klippan SÖ-Nyslätt-Elfdalen 1559 25,6% 23,2% 23,1% 28,1% 9,9% 50,0% 50,0% 0,8% 2,9%
Summa 1559 25,6% 23,2% 23,1% 28,1% 9,9% 50,0% 50,0% 0,8% 2,9%

http://www.val.se