Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Storäng-Vedby mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Storäng-Vedby mfl 1591 15,4% 34,7% 28,6% 21,3% 7,9% 52,3% 47,7% 0,9% 1,0%
Summa 1591 15,4% 34,7% 28,6% 21,3% 7,9% 52,3% 47,7% 0,9% 1,0%

http://www.val.se