Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Riseberga-Färingtofta mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Riseberga-Färingtofta mfl 903 12,0% 28,9% 30,3% 28,8% 5,3% 53,0% 47,0% 2,8% 1,1%
Summa 903 12,0% 28,9% 30,3% 28,8% 5,3% 53,0% 47,0% 2,8% 1,1%

http://www.val.se