Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åstorp Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åstorp Centrum 1330 19,2% 25,2% 18,5% 37,1% 8,2% 45,6% 54,4% 0,6% 1,7%
Summa 1330 19,2% 25,2% 18,5% 37,1% 8,2% 45,6% 54,4% 0,6% 1,7%

http://www.val.se