Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åstorp Björnekulla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åstorp Björnekulla 772 20,6% 36,1% 22,5% 20,7% 8,9% 50,3% 49,7% 0,9% 1,3%
Summa 772 20,6% 36,1% 22,5% 20,7% 8,9% 50,3% 49,7% 0,9% 1,3%

http://www.val.se