Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åstorp Bjärshög

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åstorp Bjärshög 910 23,6% 31,2% 20,5% 24,6% 10,8% 48,2% 51,8% 1,1% 2,2%
Summa 910 23,6% 31,2% 20,5% 24,6% 10,8% 48,2% 51,8% 1,1% 2,2%

http://www.val.se