Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åstorp Dala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åstorp Dala 1034 17,0% 29,9% 22,1% 30,9% 7,6% 49,3% 50,7% 1,4% 2,3%
Summa 1034 17,0% 29,9% 22,1% 30,9% 7,6% 49,3% 50,7% 1,4% 2,3%

http://www.val.se