Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åstorp Norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åstorp Norr 1115 20,4% 31,8% 25,6% 22,2% 9,1% 48,2% 51,8% 0,6% 0,6%
Summa 1115 20,4% 31,8% 25,6% 22,2% 9,1% 48,2% 51,8% 0,6% 0,6%

http://www.val.se