Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Båstad Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Båstad Östra 1786 15,4% 21,2% 23,2% 40,3% 8,1% 45,3% 54,7% 0,8% 3,1%
Summa 1786 15,4% 21,2% 23,2% 40,3% 8,1% 45,3% 54,7% 0,8% 3,1%

http://www.val.se