Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Förslöv Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Förslöv Östra 1203 14,2% 29,0% 24,9% 31,9% 5,5% 49,0% 51,0% 0,3% 3,1%
Summa 1203 14,2% 29,0% 24,9% 31,9% 5,5% 49,0% 51,0% 0,3% 3,1%

http://www.val.se