Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Torekov

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Torekov 819 10,0% 18,2% 23,3% 48,5% 4,2% 47,5% 52,5% 0,4% 4,2%
Summa 819 10,0% 18,2% 23,3% 48,5% 4,2% 47,5% 52,5% 0,4% 4,2%

http://www.val.se