Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gamla staden V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla staden V 1338 18,4% 45,3% 20,9% 15,5% 6,2% 47,5% 52,5% 1,1% 5,9%
Summa 1338 18,4% 45,3% 20,9% 15,5% 6,2% 47,5% 52,5% 1,1% 5,9%

http://www.val.se