Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gamla staden-Caroli

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla staden-Caroli 1343 34,5% 35,4% 15,5% 14,6% 5,3% 53,0% 47,0% 1,9% 5,2%
Summa 1343 34,5% 35,4% 15,5% 14,6% 5,3% 53,0% 47,0% 1,9% 5,2%

http://www.val.se