Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gamla staden-Österport

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla staden-Österport 1122 27,1% 39,4% 18,2% 15,3% 6,7% 49,4% 50,6% 1,7% 5,3%
Summa 1122 27,1% 39,4% 18,2% 15,3% 6,7% 49,4% 50,6% 1,7% 5,3%

http://www.val.se