Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Davidshall

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Davidshall 1468 23,0% 37,1% 21,5% 18,3% 5,8% 48,1% 51,9% 1,4% 5,3%
Summa 1468 23,0% 37,1% 21,5% 18,3% 5,8% 48,1% 51,9% 1,4% 5,3%

http://www.val.se