Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Davidshall-Lugnet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Davidshall-Lugnet 1351 23,1% 39,6% 16,4% 20,9% 3,6% 47,2% 52,8% 1,4% 5,4%
Summa 1351 23,1% 39,6% 16,4% 20,9% 3,6% 47,2% 52,8% 1,4% 5,4%

http://www.val.se