Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Hamnen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hamnen 1422 18,8% 42,2% 22,9% 16,1% 6,5% 48,3% 51,7% 3,0% 4,3%
Summa 1422 18,8% 42,2% 22,9% 16,1% 6,5% 48,3% 51,7% 3,0% 4,3%

http://www.val.se