Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Hamnen-Flaggskeppet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hamnen-Flaggskeppet 1343 23,2% 48,3% 16,5% 12,0% 3,6% 49,3% 50,7% 2,1% 3,1%
Summa 1343 23,2% 48,3% 16,5% 12,0% 3,6% 49,3% 50,7% 2,1% 3,1%

http://www.val.se