Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Slussen-Ö Förstadsg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Slussen-Ö Förstadsg 1302 29,6% 41,2% 16,9% 12,4% 5,1% 50,8% 49,2% 1,3% 4,8%
Summa 1302 29,6% 41,2% 16,9% 12,4% 5,1% 50,8% 49,2% 1,3% 4,8%

http://www.val.se