Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östervärn-Nobelv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östervärn-Nobelv 1530 38,6% 44,1% 12,0% 5,2% 6,8% 49,2% 50,8% 1,4% 5,5%
Summa 1530 38,6% 44,1% 12,0% 5,2% 6,8% 49,2% 50,8% 1,4% 5,5%

http://www.val.se