Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Katrinelund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Katrinelund 1525 43,0% 19,6% 12,7% 24,7% 11,9% 43,6% 56,4% 1,0% 3,4%
Summa 1525 43,0% 19,6% 12,7% 24,7% 11,9% 43,6% 56,4% 1,0% 3,4%

http://www.val.se